دبیر حزب اعتدال و توسعه در استان گیلان منصوب شد

گیلان بهتر نوین __ طی حکمی از سوی دکتر محمد باقر نوبخت ،دبیر کل حزب اعتدال و توسعه ،دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،نماینده ادوار مجلس از حوزه ی شهرستان رشت و جانباز جنگ عراق علیه ایران ،به عنوان دبیر حزب اعتدال و توسعه در استان گیلان و همچنین رییس کانون ایثارگران حزب منصوب گردید. […]

گیلان بهتر نوین __ طی حکمی از سوی دکتر محمد باقر نوبخت ،دبیر کل حزب اعتدال و توسعه ،دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،نماینده ادوار مجلس از حوزه ی شهرستان رشت و جانباز جنگ عراق علیه ایران ،به عنوان دبیر حزب اعتدال و توسعه در استان گیلان و همچنین رییس کانون ایثارگران حزب منصوب گردید.
متن حکم ابلاغی بشرح ذیل می باشد: