ظهیر عالمی دیگر عضو شورا: این اقدام کاملاً غیرقانونی است

درخواست شهردار رستم‌آباد برای استخدام یکی از اعضای شورای این شهر!

در روزهای اخیر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که در آن «علی رجبی» شهردار رستم‌آباد در نامه‌ای خطاب به یک شرکت پیمانکاری خواستار به‌کارگیری «حمیدرضا شعبانپور» عضو شورای شهر رستم‌آباد شده است.  این موضوع با واکنش افکار عمومی مواجه شده است؛ زیرا یکی از وظایف مهم شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است و […]

در روزهای اخیر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که در آن «علی رجبی» شهردار رستم‌آباد در نامه‌ای خطاب به یک شرکت پیمانکاری خواستار به‌کارگیری «حمیدرضا شعبانپور» عضو شورای شهر رستم‌آباد شده است.

 این موضوع با واکنش افکار عمومی مواجه شده است؛ زیرا یکی از وظایف مهم شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است و حال سؤال این است که این‌گونه اقدامات چگونه می‌تواند در امر نظارت اعضای شورا بر عملکرد شهردار مانعی ایجاد نکند.

 «ظهیر عالمی» عضو شورای شهر رستم‌آباد در این رابطه در پاسخ به سؤال «هشت‌دی» مبنی بر اینکه شورای شهر رستم‌آباد در واکنش به این اقدام چه واکنشی داشته است، اظهار کرد: این اقدام کاملاً غیرقانونی است؛ لذا اعضای شورا برای حل مشکلات مردم در این جایگاه حضور دارند نه برای مرتفع‌نمودن مشکلات شخصی.

عضو شورای شهر رستم‌آباد با بیان اینکه شهردار باید نسبت به این اقدام پاسخگو باشد، اظهار کرد: با توجه به جمعیت بیکار موجود، اگر یک عضو شورا بخواهد مسئولیت جدیدی بگیرد، هیچ توجیه منطقی ندارد.

 وی تصریح کرد: بنده خطاب به ایشان نیز گفتم که هر یک از اعضای شورا موکل مردم هستند؛ لذا از ما توضیح خواهند خواست؛ زیرا ما در شورا حاضر هستیم تا برای حل مشکلات مردم قدمی برداریم نه اینکه از این سفره در جهت منافع شخصی خویش سوءاستفاده کنیم.

قیمت آنلاین و به روز نبشی در فولاد حامیران