دریافت نشان برتر در حوزه “رسانه و روابط عمومی” توسط مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

در آیین اختتامیه نمایشگاه معرفی بسته سرمایه گذاری و توانمندی صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با حضور سید احسان خاندوزی «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و حجت اله عبدالملکی «مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مرکز نمایشگاهی مشهد مقدس برگزار شد «مهدی کاظمیان» موفق شد به […]

در آیین اختتامیه نمایشگاه معرفی بسته سرمایه گذاری و توانمندی صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با حضور سید احسان خاندوزی «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و حجت اله عبدالملکی «مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مرکز نمایشگاهی مشهد مقدس برگزار شد

«مهدی کاظمیان» موفق شد به اتفاق همکاران خود «عنوان برتر بخش”رسانه و روابط عمومی” مناطق آزاد» را از آن خود نماید …