استقبال و اشتیاق فراوان لنگرودی ها از نامزدی محمد رنجبر نیاول در مجلس دوازدهم، همه را مبهوت کرده است

در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی ستادهای محمد رنجبر نیاول، مملو از مردم بود

گروه سیاسی __به نظر می رسد ، در مراودات و نظر سنجی های میدانی و محفلی ، شرایط و جامعه پذیری از نامزدی آقای محمد رنجبر نیاول در اکثر نقاط شهرستان لنگرود بطور کن سابقه ای بالا رفته است و همین موضوع باعث شده تا رقبا از حضور وی در صحنه ی انتخابات شهرستان لنگرود […]

گروه سیاسی __به نظر می رسد ، در مراودات و نظر سنجی های میدانی و محفلی ، شرایط و جامعه پذیری از نامزدی آقای محمد رنجبر نیاول در اکثر نقاط شهرستان لنگرود بطور کن سابقه ای بالا رفته است و همین موضوع باعث شده تا رقبا از حضور وی در صحنه ی انتخابات شهرستان لنگرود احساس کنند که با یک رقیب خیلی جدی بایستی رقابت کنند.
روند تأثیرگذاری آقای محمد رنجبر نیاول و کمپین انتخاباتی ایشان در بخشها، روستاها و نقاط شهری لنگرود روز به روز رو به افزایش است.
استراتژی رعایت اخلاق انسانی ،مدارا و بالا بردن آستانه ی تحمل توسط افراد کمپین انتخاباتی آقای محمد رنجبر نیاول و همچنین احترام به تمام رقبا در عین رقابت سالم ، باعث گردیده است تا میزان جامعه پذیری از کاندیداتوری ایشان در میان مردم روندی صعودی داشته باشد.
کمپین انتخاباتی آقای محمد رنجبر نیاول ، در عین گستردگی حوزه های فعالیت ، از جمله ستادها و کمپین های انتخاباتی نادر است که کمترین هزینه ها در آن می شود و همین یکی از نشانه‌های وجود سلامت و صداقت و پاکدستی و حضور در انتخابات به عنوان نامزد صرفاً برای کمک به بهبود وضعیت روستاوندان و شهروندان لنگرودی در تمام نقاط این شهرستان می باشد.

در سال‌های اخیر در ارتباط با انتخابات و تبلیغات انتخاباتی همیشه مطالبات ، کمبودها و چالش‌های منطقه ای بر چالش‌های ملی از نظر رأی دهندگان بنا به هزاران دلیل در ارجحیت قرار گرفته است که هم محسناتی دارد و هم معایبی ،که بایستی به این موضوع هم توسط مردم دقت لازم صورت گیرد تا هم نماینده به امور ملی عنایت داشته باشد و هم شهرستان لنگرود و مطالبات بحق مردم در اقصی نقاط این شهرستان مد نظر جدی قرار گیرد تا مشکلات به حداقل برسد و یا در روند کاهش قرار گیرد.
بحث بعدی محدود کردن آقای محمد رنجبر نیاول در بخش اطاقور است. این درحالی است که شهرستان لنگرود با بخش ها و مناطق دیگر روستایی و شهری وجود دارد که اتفاقاً جناب آقای رنجبر در آنها از ظرفیت های رأی خوبی برخوردار است .
پس بایستی با ابراز علاقه به جناب آقای رنجبر در بخش اطاقور ،طوری تداعی نشود که مردم بخش های دیگر نسبت به ایشان بی تفاوت هستند.
محمد رنجبر نیاول ، خوشبختانه در تمام مناطق شهری و روستایی شهرستان لنگرود دارای پایگاه های رأی قابل توجهی می باشد و همین موضوع باعث شده است تا وی به رقیبی خیلی جدی برای دیگر نامزد های محترم تبدیل شود که آرای واقعی لنگرودی ها را در تمام حوزه‌ها خواهد داشت.
همچنین نکته ی اساسی در ارتباط با جناب آقای محمد رنجبر نیاول ،این است که ایشان مردم شهرستان لنگرود را بدون تبعیض و برتری جویی حوزه ای بر حوزه ی دیگر می پسندد و این از مولفه های خوب شخصیتی ایشان می باشد.
ایشان خواهان توزیع امکانات زیر بنایی ،رفاهی خدماتی بطور منطقی و عادلانه برای تمام شهرستان لنگرود بر پایه نیازها و واقعیت ها و میزان کمبود ها و سطح عقب‌ماندگی ها می باشد و همین نگاه و اعتقاد ایشان و عملکرد شان در دوره های مدیریت اجرایی باعث شده تا در تمام نقاط  شهرستان لنگرود بطور نسبی خواستگاه و جایگاه رأی در میان مردم داشته باشند که خود پتانسیل و ظرفیت بزرگی است.
عدم نگاه منطقی و عادلانه به نیازها ، عقب‌ماندگی ها و مطالبات مردم در دوره‌های گذشته

نقاط ضعفی که در تقریباً تمام دوره های نمایندگی (بجز یکی دو دوره ) وجود داشته این بود که منتخبین محترم شهرستان لنگرود در مجلس کمترین تلاش را برای کمک به برخورداری همه‌ی مردم شهرستان از امکانات موجود داشتند و در برخی موارد شوربختانه بین مردم یعنی رأی دهندگان تبعیض قائل شدند و یا خدای نکرده برای عده‌ای خاص رانت بوجود آورده اند.
این بحث مهمی است که در اعتقادات جناب آقای محمد رنجبر نیاول ،هیچ سهم و جایگاهی ندارد،
محمد رنجبر نیاول به نگاه عادلانه در برخورداری تمامی لنگرودی ها از تمام امکانات اعتقاد قلبی دارد و این را هم در  زمان مدیریت اجرایی در شهرستان لنگرود بخوبی اثبات کرده است.

همچنین در ارتباط با بکارگیری مدیران اجرایی در سطح ملی ،استانی و محلی ، آقای محمد رنجبر نیاول ضمن اعتقاد راسخ به موضوع تفکیک و استقلال قوای سه گانه و بویژه قوه ی مجریه ،ولی تعامل ،همفکری و هم افزایی را برای انجام کیفی تر امور جامعه و مردم ضروری می داند.
برای انجام ماموریت های اداری و حرفه ای در سیستم دولتی ،نیازمند بکارگیری مدیران لایق، شایسته ، مردمی و پاکدست در سازمانها و ادارات می باشد تا با تلاش و مدیریت منطقی هدف گذاری های برنامه ریزی شده محقق گردد.

به اعتقاد آقای محمد رنجبر نیاول ، تمام مدیران ، نمایندگان مجلس بایستی در اتاق شیشه ای قرار بگیرند تا عملکرد شان بطور شفاف مورد بازبینی و قضاوت افکار عمومی باشد.