در احیای واحدهای راکد شهرک های صنعتی گیلان به نتایج مطلوبی رسیده ایم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت:معاونین و مدیران شهرک های صنعتی استان گیلان باید تلاش شبانه روزی در خدمت رسانی به صاحبان صنایع را نصب العین خود قرار دهند. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در جلسه شورای معاونین که با حضور معاونین و مدیران ستادی برگزار شد، […]

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت:معاونین و مدیران شهرک های صنعتی استان گیلان باید تلاش شبانه روزی در خدمت رسانی به صاحبان صنایع را نصب العین خود قرار دهند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در جلسه شورای معاونین که با حضور معاونین و مدیران ستادی برگزار شد، با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به موقع به صاحبان صنایع گفت: از مهم ترین نکاتی که باید سرلوحه اقدامات مدیران قرار گیرد، اهمیت خدمت رسانی به تلاشگران عرصه تولید و اشتغال در زمان مقرر و مطابق زمانبندی های مربوطه است.

مهدی محبوبی حسن کیاده در ادامه افزود:از آنجائی که از اهم رسالات شرکت شهرک های صنعتی ایجاد زیرساختها است، در این راستا متقاضیان سرمایه گذاری نیز قول و فعل واحدی را از ما انتظار دارندکه قطعا انتظار به حق و درستی است و نباید لحظه ای از آن غافل باشیم؛ چرا که وظایف ما مرتبط با بخش های بسیار حیاتی جامعه مانند تولید و اشتغال است و در این مسیر کوچکترین کوتاهی ، صدمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار گفت: ما در سال گذشته در مقوله احیاء واحدهای راکد نتیجه خوبی گرفتیم و معاونت صنایع کوچک کما فی السابق موضوع عارضه یابی وبررسی مسائل واحدهای صنعتی را مستمرا و به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار دهد.

گفتنی است اعضاء جلسه نیز به بیان راهکار ها و برنامه های پیشنهادی خود پرداختند.