//علی کریمی پاشاکی //

در ارتباط با سهم خواهی از دولت روحانی /وارونه نمایی دلواپسانه

برخی سهم خواهی خود از دولت دوازدهم را به پای سایر جریانهای دلسوز واقعی و حامی روحانی می گذارند و از هر فرصتی برای طرح بیان سهم خواهی اصلاح طلبان به جای طرح انتظارات و توقعات خود از دولت آتی بهره می برند بر این اساس باید خطاب به آنها گفت، اصلاح طلبان جز به […]

برخی سهم خواهی خود از دولت دوازدهم را به پای سایر جریانهای دلسوز واقعی و حامی روحانی می گذارند و از هر فرصتی برای طرح بیان سهم خواهی اصلاح طلبان به جای طرح انتظارات و توقعات خود از دولت آتی بهره می برند بر این اساس باید خطاب به آنها گفت، اصلاح طلبان جز به جامعه ایرانی که آرامش در گرو دستیابی به رفاه، امنیت، اشتغال و … است، نمی اندیشند. به همین دلیل جریان اصیل اصلاحات از همه ظرفیت و توان خود گشودن مسیر و راه دولت و همکاری با رییس جمهور روحانی در چینش کابینه دوازدهم بر اساس مطالبات مردم و منافع ملی و آرای ۲۴ میلیونی بهره می برند.
جریان اصلاحات اگر پیشنهادات خود را به دولت ارائه می دهد، به دنبال تحمیل نظرات خود نیست و اگر فراکسیون امید اخیرا مطرح کرد ه رییس جمهور می تواند در چینش کابینه از همفکری مجلس نیز بهره مند شود، صرفا به دلیل یاری و همفکری با رییس جمهور روحانی است تا از این طریق بتواند به دولت آتی در چینش کابینه ای توانمند و دغدغه مند برای حل مشکلات کشور و مردم کمک کند. از سویی اصلاح طلبان از همان انتخابات سال ۹۲ که برای نخستین بار از دکتر روحانی حمایت کردند، بارها اعلام کرده اند که ما از دولت هیچ انتظاری جز حل مشکلات کشور و بازگشت آرامش و نشاط به جامعه نداریم و حمایت از دولت اعتدالگرای حسن روحانی تنها و تنها به دلیل حل مشکلات جامعه است. حتی در انتخابات اخیر نیز اصلاح طلبان بدون هیچ چشمداشت سیاسی، سهم خواهی جناحی و حزبی از روحانی حمایت کردند. آنها در ازای حمایت خود از رییس جمهوری، تنها یک خواسته دارند و آن روی کار آمدن وزرایی همسو و همراه با روحانی است که بتواند او را در جهت تحقق اهداف و برنامه های دولت و مطالبات جامعه یاری کنند. به همین دلیل رییس جمهور نباید برخلاف شعارها و وعده های خود گام بردارد تا مبادا کابینه ای نا همسو، دولت را از رسیدن به اهداف دور کرده و به دلسردی مردم ایران بینجامد. به همین دلیل باید اذعان کرد انتظارات مشورت دولت با مجلس اقدام بیهوده ای نیست. بدیهی است دولت در انتخاب وزراء و چینش کابینه می تواند با مجلس مشورت کند. به هر روی پایبندی دولت به وعده هایش و یادآوری وعده های دکتر روحانی از سوی جریان اصلاحات به نفع رییس جمهور است. بنابراین نباید این استنباط بوجود آید که جریان اصلاحات به دنبال سهم خواهی است، بلکه اقدامات دولت در دوره ی دوازدهم می تواند در آینده جریان اصلاحات، راه اصلاح طلبی و تداوم اعتماد مردم به آنها اثر گذار باشد. از سویی نباید فراموش کرد که جریان اصلاحات نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات اخیر ایفا کرد. علاوه بر آن بخش مهمی از شعارها و وعده های دکتر روحانی به شعار و مطالبات اصلاح طلبان نزدیک است و یاد آوری مطالبات مردم و وعده های رییس جمهور به خاطر همین نزدیکی است. بنابراین برخی از واکنش ها نسبت به تذکر جریان اصلاحات به دولت در چینش کابینه صحیح نبوده و تاثیری در اراده این جریان برای کمک به دولت روحانی ندارد. از جریان رقیب در انتخابات و برخی دوستان مدعی همراهی با دولت روحانی انتظار داریم، انتظارات و توقعات خود از آقای روحانی را وارونه نمایی دلواپسانه نکنند و به حساب جریان بزرگ، اصیل و واقعی اصلاحات نگذارند.