در حاشیه سومین سالروز شهادت شهید مدافع سلامت، دکتر عباس مومنی صورت گرفت

استاندار گیلان از بیمارستان شهید انصاری رودسر بازدید و از یادمان شهید مومنی در آزمایشگاه این بیمارستان رونمایی شد.

استاندار گیلان همچنین با حضور در بیمارستان شهید انصاری رودسر، ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان و گفت و گو با تعدادی از مراجعین و بیماران و نیز و کادر درمان؛ از تابلو آزمایشگاه این بیمارستان بنام شهید مدافع سلامت دکتر مومنی رونمایی کرد.