«بخشی از سخنان ،دکتر رضویان ، در جلسه ی علنی شورای شهر رشت »

در رشت سرمایه گذاران از امنیت اقتصادی برخوردار نیستند.

سرمایه گذاران مختلفی در شوراهای گوناگون به رشت مراجعه کردند اما در تو در توی ادارات برای اخذ مجوزهای لازمه به قدری خسته شدند که عطایش را به لقایش بخشیدند! برای مثال سالهاست که می شنویم در این شهر قرار است هتل جدیدی احداث شود یا یک پارک آبی شکل بگیرد، چه اتفاقی برایش افتاده […]

سرمایه گذاران مختلفی در شوراهای گوناگون به رشت مراجعه کردند اما در تو در توی ادارات برای اخذ مجوزهای لازمه به قدری خسته شدند که عطایش را به لقایش بخشیدند!
برای مثال سالهاست که می شنویم در این شهر قرار است هتل جدیدی احداث شود یا یک پارک آبی شکل بگیرد، چه اتفاقی برایش افتاده و کجاست؟ پاسخگو چه کسی است؟
چگونه است سرمایه گذاران را برای دریافت مجوزها به اتاقهای گوناگون عودت می دهند و در نهایت هم اتفاقی برای اجرا رخ نمی دهد؟
مگر رشت تکه جدایی از ایران است؟
سرمایه گذاری که به اینجا می آید را سرخورده می کنند و سپس چه طور می شود که او را می برند در استان مجاور ما و کار شکل می گیرد ؟
مرمت و بازسازی ساختمان های تاریخی در رشت می تواند برای اقتصاد این شهر ارزش افزوده ایجاد کند چگونه در شهرهایی چون اصفهان و کاشان این اماکن محل بازدید و گاه بوتیک هتل شده اند اما در رشت چنین اتفاقی رخ نداده و نمی دهد؟
نقش نهادهای متولی در این نقش آفرینی کجاست؟