نشست تخصصی بررسی مسائل فعالین تجاری و حوزه بندری برگزار شد

دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی بر رفع موانع و تسریع در گسترش زیرساخت ها

به ریاست اکبر نیازی، عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان نشست تخصصی و صمیمانه فعالین تجاری و حوزه بندری منطقه آزاد انزلی با مدیران این سازمان برگزار شد. در بخش نخست نشست که نخستین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی محسوب می‌شود، نمایندگان بخش خصوصی […]

به ریاست اکبر نیازی، عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان نشست تخصصی و صمیمانه فعالین تجاری و حوزه بندری منطقه آزاد انزلی با مدیران این سازمان برگزار شد.

در بخش نخست نشست که نخستین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی محسوب می‌شود، نمایندگان بخش خصوصی منطقه به بیان برخی مسائل و مشکلات مرتبط با لزوم سرعت بخشیدن به فرآیندهای خدمات رسانی و عملیات اداری از سوی بخش های مختلف سازمان و نهادهای همکار؛ پیگیری اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد از سوی دیگر ارگان های مسئول؛ افزایش ظرفیت های انبارداری، سیلو و مخازن روغن(خوراکی و صنعتی) و فعالیت زمانی بیشتر نهادهای دولتی همکار سازمان منطقه آزاد انزلی از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی بود.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، بنابراین گزارش پس از ارائه پاسخ های لازم از سوی معاونین و مدیران در خصوص راهکارهای رفع برخی ناهماهنگی ها و سرعت بخشیدن به مسیرهای ارائه خدمات، اکبر نیازی عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان با بیان اینکه موجودیت منطقه آزاد انزلی وابسته به رونق کسب و کار بخش خصوصی است، اظهار داشت: با عنایت به روند فزاینده استقبال فعالین اقتصادی داخلی و خارجی برای بهره‌برداری از ظرفیت های حمل و نقلی و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی طی سال‌جاری؛ تسریع در عملیات احداث انبارها، سیلوها و مخازن جدید در اولویت نخست سازمان قرار می گیرد. وی با تصریح بر لزوم فرآهم نمودن شرایط سودآوری بیشتر فعالین اقتصادی در سطح منطقه اضافه کرد: با توجه به هم افزایی موجود با نهادهایی چون گمرک، جهاد کشاورزی، استاندارد و سازمان بنادر، سرعت عمل خدمات رسانی افزایش خواهد یافت.

گفتنی است براساس راهبرد در نظر گرفته شده از سوی مدیریت عالی سازمان سلسله نشست های تخصصی بررسی رفع موانع و تسهیل امور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران زمینه های مختلف منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار گرفته و جلسه با فعالین حوزه تجاری و حمل و نقلی که با حضور معاونین اقتصادی و بندری و مدیران معاونت های مربوطه،نخستین نشست از این مجموعه می باشد.