انتقاد روزنامه اطلاعات از فرمانده انتظامی مازندران:

دستور گردن شکنی جرم است | پلیس زورگو در فرهنگ و جامعه ما هیچ جایگاهی ندارد

روزنامه اطلاعات با اشاره به اظهارات اخیر یک فرمانده عالی رتبه نظامی در مازندران که دستور گردن‌شکنی صادر کرده، نوشته که اظهارات او جرم است. پلیس زورگو و ناقض قانون در فرهنگ و جامعه ما هیچ جایگاهی ندارد و این‌گونه رفتار‌ها می‌تواند مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیرو‌های مسلح» باشد. اصولا برخی […]

روزنامه اطلاعات با اشاره به اظهارات اخیر یک فرمانده عالی رتبه نظامی در مازندران که دستور گردن‌شکنی صادر کرده، نوشته که اظهارات او جرم است.

پلیس زورگو و ناقض قانون در فرهنگ و جامعه ما هیچ جایگاهی ندارد و این‌گونه رفتار‌ها می‌تواند مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیرو‌های مسلح» باشد. اصولا برخی اعمال و رفتار‌ها برای آحاد نیرو‌های مسلح به صورت خاص جرم‌انگاری شده‌اند؛ از جمله عنصر قانونی جرم مزبور در ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم و مجازات نیرو‌های مسلح آمده و تصریح می‌کند: هر نظامی‌ای که با اقدامات خلاف شئونات نظامی، به هر نحوی از انحاء موجبات ایجاد بدبینی مردم را نسبت به نیرو‌های مسلح فراهم نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

این روزنامه در پایان توصیه کرده است: امید آنکه مقامات قضایی با پیش‌بینی آموزش‌های ضروری برای ضابطان و به‌ویژه برای فرماندهان عالی‌رتبه و نظامیانی که رفتار وگفتارشان انعکاس رسانه‌ای دارد و نیز با جدیت در نظارت قضایی، تدبیری بیندیشند تا این‌گونه نگرش‌‎ها در فضای ذهنی و رفتاری ضابطان قانونمند شود و برای قانونمندی هیچ راهی جز اجرای قانون نباشد.