مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه خبر داد:

دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فومن خریداری و تحویل گردید

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه از خریداری و تحویل دستگاه سی تی اسکن به  بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فومن خبر داد. فیروز نصیر زاده  مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه در این خصوص بیان  داشت: با  پیگیری های انجام […]

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه از خریداری و تحویل دستگاه سی تی اسکن به  بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فومن خبر داد.

فیروز نصیر زاده  مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه در این خصوص بیان  داشت: با  پیگیری های انجام شده از سوی مسئولین دانشگاه یک دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس EDP  به ارزش ریالی ۱۲۰ میلیارد ریال با حضور دکتر آشوبی رییس دانشگاه، دکتر کریم معصومی نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی،  فرماندار و دیگر مسئولین نظامی و انتظامی شهرستان تحویل بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فومن گردید.

 گفتنی است مردم شهرستان فومن تاکنون جهت دریافت خدمات تشخیصی مرتبط با دستگا ه سی تی اسکن به شهرستان های رشت و سایر مراکز مراجعه می کردند.