دستگیری هفت نفر در رشت به اتهام تشویق گروهی به کشف حجاب و رقص

نور نیوز نوشت:یک گروه سازمان یافته ترویج و تشویق افراد به رقص، کشف حجاب و ناهنجاری در معابر عمومی‌ و تبلیغ علیه نظام در رشت با تلاش مامورین فراجا شناسایی و در این رابطه تعداد ۷ نفر در این خصوص دستگیر شدند.

نور نیوز نوشت:یک گروه سازمان یافته ترویج و تشویق افراد به رقص، کشف حجاب و ناهنجاری در معابر عمومی‌ و تبلیغ علیه نظام در رشت با تلاش مامورین فراجا شناسایی و در این رابطه تعداد ۷ نفر در این خصوص دستگیر شدند.