استاندار گیلان:

دشمن بداند مردم ایران تا پای جان ازنظام اسلامی حفاظت می‌کنند

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به جانفشانی‌های شهدا برای دفاع از جمهوری اسلامی و عدم نفوذ به سرزمین اسلامی مان، گفت: برای حفظ این نظام خون‌های زیادی ریخته شد و دشمن آگاه باشد که مردم ما تا پای جان ازاین انقلاب دفاع می‌کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به جانفشانی‌های شهدا برای دفاع از جمهوری اسلامی و عدم نفوذ به سرزمین اسلامی مان، گفت:
برای حفظ این نظام خون‌های زیادی ریخته شد و دشمن آگاه باشد که مردم ما تا پای جان ازاین انقلاب دفاع می‌کنند.