مرتضی حاجی‌آقا میری با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها علیه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران

دود اخلال در فعالیت اتاق ایران بیش از همه به چشم دولت خواهد رفت

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها علیه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: متاسفانه به جای اینکه بخش خصوصی و دولت در کنار هم به مسائل اصلی کشور بپردازند، با حاشیه‌سازی‌های زائد به موضوعاتی پرداخته می‌شود که نه مبنای قانونی و حقوقی دارند و نه به صلاح کشور هستند. […]

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها علیه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: متاسفانه به جای اینکه بخش خصوصی و دولت در کنار هم به مسائل اصلی کشور بپردازند، با حاشیه‌سازی‌های زائد به موضوعاتی پرداخته می‌شود که نه مبنای قانونی و حقوقی دارند و نه به صلاح کشور هستند.

مرتضی حاجی‌آقامیری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین افزود: اتفاقاً آنچه بر اساس مر قانون انجام شده برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران بوده است. همان‌طور که رئیس انجمن نظارت بارها اعلام کرده، این انتخابات قدم‌به‌قدم بر اساس قانون پیش رفته و بخش خصوصی هم انتخاب خود را انجام داده است.

او با تأکید بر اینکه اتاق ایران آوردگاه جریانات سیاسی نیست، ادامه داد: اتاق ایران مجموعه‌ای است که بر اساس منافع ملی در حوزه اقتصادی فعالیت کرده و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. اگر گروهی بخواهد این نهاد را سیاسی کرده، برای آن حاشیه‌سازی کند و به نظر هیات نمایندگان اتاق احترام نگذارد، حتماً بیش از همه دود آن بر چشم دولت خواهد رفت.

حاجی میری تصریح کرد: اخلال در فعالیت‌های اتاق ایران در نهایت به ضرر کشور است. چرا که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند. اخلال در فرآیندهای اقتصادی به معنای تخریب وضعیت معیشتی مردم بوده و نتیجه آن فرار سرمایه اقتصادی و انسانی است.

او تأکید کرد: اینکه دولت تصور کند می‌تواند با عدم دعوت نمایندگان اتاق ایران به برخی مجامع، آن را تحت فشار بگذارد، اشتباه است. چرا که تکلیف قانونی دولت است که از اتاق به عنوان عضوی از آن مجامع دعوت کند و در غیر این صورت مرتکب ترک فعل می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه این اتاق فعلاً نمی‌خواهد اقدام حقوقی انجام دهد، افزود: ما معتقدیم همه در یک کشتی نشسته‌ایم و برای اینکه امور مردم را پیش ببریم باید دست‌به‌دست هم بدهیم. اما دولت نمی‌تواند با ترک فعل، عدم دعوت بخش خصوصی به مجامع را ابزاری برای فشار بر بخش خصوصی کند.