دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده ویژه فعالین اقتصادی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

  به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، به همت جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی این دوره آموزشی به صورت کارگاه های عملی و تئوری و با حضور جمعی از فعالین اقتصادی منطقه در سالن جلسات این سازمان تشکیل شد. این دوره آموزشی با سرفصل‌هایی از جمله […]

 
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، به همت جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی این دوره آموزشی به صورت کارگاه های عملی و تئوری و با حضور جمعی از فعالین اقتصادی منطقه در سالن جلسات این سازمان تشکیل شد.

این دوره آموزشی با سرفصل‌هایی از جمله چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی، راهنمای تکمیل و تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات و عوارض و نحوه ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی منطقه با قوانین و مقررات مالیاتی و برطرف ساختن مشکلات آنان برگزار شد.