دولت برای جبران کسری بودجه امسال، از شرکتهای دولتی و بانکها پول گرفت اما باز هم مشکل حل نشد

    گیلان بهتر نوین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اولا؛ دولت بارها در جراید اعلام کرده است که از بانک‌مرکزی استقراض نمی‌کند و حتی از تنخواه مصوب در قوانین بودجه نیز که باعث رشد نقدینگی می‌شود خودداری کرده است. دوم؛ برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی […]

 

 

گیلان بهتر نوین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اولا؛ دولت بارها در جراید اعلام کرده است که از بانک‌مرکزی استقراض نمی‌کند و حتی از تنخواه مصوب در قوانین بودجه نیز که باعث رشد نقدینگی می‌شود خودداری کرده است.

دوم؛ برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی را برای تامین کسری در دستور کار قرار داده است.

سوم؛ برابر آنچه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌های تجاری تامین کرده، به نحوی که بدهی دولت به این بانک‌ها ۱۵۰درصد رشد داشته و بدهی بانک‌ها به ۳۲۶‌هزار میلیارد تومان رسیده.

همچنین بر پایه این گزارش ،افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری باعث استقراض بانک‌های مذکور از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده و خواهد شد.