دولت رئیسی هنوز به رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم نرسیده

بانک مرکزی اخیرا در گزارشی از تحولات اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ را معادل ۶.۲ درصد اعلام کرده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است. بانک مرکزی در این گزارش اشاره کرده است که “رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در فصل اول […]

بانک مرکزی اخیرا در گزارشی از تحولات اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ را معادل ۶.۲ درصد اعلام کرده است.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است.

بانک مرکزی در این گزارش اشاره کرده است که “رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۴۰۲ در تداوم رشد اقتصادی مثبت محقق شده از فصل اول سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۱ بوده است.”

گفتنی است که نرخ رشد اقتصادی در بهار ١۴٠٠ بنا به گزارش بانک مرکزی ۶/٧ درصد و حسب گزارش مرکز آمار ٨/۵ درصد بود؛ لذا با گزارش ٣ برابر شدن رشد اقتصادی در بهار سال ١۴٠٢ هنوز هم دولت سیزدهم به رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم نرسیده است.