پاسخ مرکز رسانه قوه قضاییه به ادعاهای برادر روح الله عجمیان:

دکتر قره حسنلو نقشی در قتل شهید نداشت و قاتلان اعدام شدند

مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: در پرونده شهید روح الله عجمیان، بر اساس گزارش پزشکی قانونی، علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است که هر دو اقدام نیز با توجه به […]

مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: در پرونده شهید روح الله عجمیان، بر اساس گزارش پزشکی قانونی، علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است که هر دو اقدام نیز با توجه به ادله و مستندات متعدد و فیلم صحنه جنایت و همچنین اقاریر صریح افراد در صحن دادگاه از سوی محمد حسینی و محمدمهدی کرمی صورت گرفته است.

هیچ یک از قاتلان و افرادی که سابقا به اعدام محکوم شده بودند آزاد نشده‌اند.

حکم تعدادی دیگر از متهمان پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، مورد تایید دیوانعالی کشور قرار گرفت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند و این افراد بدون یک روز آزادی در حال طی دوران محکومیت هستند.

این ادعا که حمید قره حسنلو دست شهید را شکسته یا با چاقو ضرباتی به شهید وارد کرده است غیرواقع بوده و هیچگونه سند و مدرکی دال بر این موضوع نیز در پرونده وجود ندارد و علاوه بر آن، مطابق گزارش پزشکی قانونی شکستگی مورد اشاره اصولا در جسم شهید مظلوم وجود نداشته است، همچنین نه تنها تصاویر روز حادثه نیز نشان می دهد چاقویی در دست حمید قره حسنلو نبوده است بلکه هیچ ادعا و یا مطلبی در پرونده مبنی بر حمل چاقو از سوی قره حسنلو مطرح نشده است و نقشی در قتل شهید نداشته است.