دکتر نوبخت، بخت نو گیلانیان وایرانیان/ امید گیلانیان به دکتر نوبخت برای حل مشکلات اساسی استان

دکتر محمد باقر نوبخت، یکی از شایستگان وفرزندان گیلان زمین می باشد که به زینت گیلان تبدیل شده است. وی با برخورداری از روحیه معتدل و با فاصله گیری ازافراط و تفریط در طی سالیان متمادی در میان شهروندان فهیم گیلانی برای خود جایگاه و احترام ویژه ای آفریده است. ایشان در طی سالیان اخیر […]

دکتر محمد باقر نوبخت، یکی از شایستگان وفرزندان گیلان زمین می باشد که به زینت گیلان تبدیل شده است. وی با برخورداری از روحیه معتدل و با فاصله گیری ازافراط و تفریط در طی سالیان متمادی در میان شهروندان فهیم گیلانی برای خود جایگاه و احترام ویژه ای آفریده است. ایشان در طی سالیان اخیر با نگاه ویژه به تمامی مباحث سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در مجامع علمی و دانشگاهی و هم چنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به چنان فرهیختگی و پختگی در سیاست ورزی عقلانی و واقعی رسیده است که بعد از پیروزی گفتمان اعتدال در دولت تدبیر و امید دکتر روحانی به یکی از معتمد ین ویژه رییس جمهوری تبدیل شده است. این سرمایه اجتماعی محصول زندگی عقلانی در تمام ابعاد دکتر محمد باقر نوبخت است که می بایست هم از جانب خود ایشان و هم از طرف مردم فهیم گیلان گرامی و پاداشته شود. ایشان در برهه های مختلف تاریخ زندگی سیاسی و اجتماعی خویش به اثبات رسانده است که ارتقاء گیلان از جمله دغدغه های همیشگی اش بوده و در این موقعیت جدید با حفظ و پاسداری از منافع سایر اقوام ایران اسلامی، به زادگاه خود، گیلان عزیز عنایت ویژه خواهد داشت. گیلانی که در بسیاری از دولتهای پیش به حقوق واقعی خودش نرسید.

امید گیلانیان به دکتر نوبخت برای حل مشکلات اساسی استان

گیلانیان در شرایط کنونی با توجه به مشکلات بزرگی که در ارتباط با مباحث زیست محیطی و خطر تالاب بین الملی انزلی ، ترافیک کشنده رشت به دلیل نداشتن کمر بندی جامع ، مشکلات عدیده حوزه صنایع و همچنین رفع مشکل بسیار مهم و مخاطره آمیز زیاله های سروان که زندگی گیلانیان را نشانه رفته است و همچنین سامان دهی بحث پسماند و کمک به حل مشکلات رود خانه های زرجوب و گوهر رود در رشت ، دارند. چشم امید به اقدامات و تاثیر گذاری بیش از گذشته از جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و ریئس سازمان برنامه وبودجه کشوردارند که با توجه همت ، تعصب و تلاشی که تا کنون در این بزرگوار دیده شده ، دارند . در این ارتباط ضرورت دارد تا شهروندان و روستاوندان گیلانی ، مدیران ، فرهیختگان ، و نهاد های مردمی و دولتی در یک هم افزای همه جانبه ضمن در خواست دکتر نوبخت ، ایشان را نیز یاریگر باشند.

علی ایحال، هم اکنون دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری محترم و سخنگوی دولت و ریئس سازمان برنامه بودجه کشور  به بختی نو برای گیلان و ایران اسلامی تبدیل شده است.ضرورت دارد برای تشکر از این نعمت برابر خداوند سر تعظیم شکرانه بجای آوریم.

علی کریمی پاشاکی