دکتر هادی حق‌شناس, کاندیدای دوره ی دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه ی انتخابیه ی شهرستان بندر انزلی:

تبعیض در اجرای قانون ،یکی از مشکلات مردم است

پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین _دکتر هادی حق شناس ، در ارتباط با مشکلات مبتلا به جامعه با اشاره به مباحث مختلف اظهار داشت:اگر امروز مردم دچار مشکل هستند برای این است که تبعیض در اجرای قانون وجود دارد، اگر اصل قانون اجرا شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد! مشکل ملت این […]

پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین _دکتر هادی حق شناس ، در ارتباط با مشکلات مبتلا به جامعه با اشاره به مباحث مختلف اظهار داشت:اگر امروز مردم دچار مشکل هستند برای این است که تبعیض در اجرای قانون وجود دارد، اگر اصل قانون اجرا شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد! مشکل ملت این است میثاق او روی زمین مانده‌است!
وی افزود:

آقای رئیس‌جمهور قول دادند که سالی یک میلیون مسکن احداث کنند، سالی یک میلیون شغل ایجاد کنند، دلارزدایی کنند. سوال این است: شد؟ نشد!

این نماینده ی سابق پارلمان و مدیر ارشد اجرایی پیشن تاکید کرد:

طبق قانون اساسی چه کسی می‌تواند از رئیس‌جمهور سوال بپرسد؟ این مجلس است، مجلس مقتدر نه مجلس وکیل دولت!