دیدار بازرس کل استان گیلان با سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی

اکبر نیازی سرپرست سازمان، میزبان سجاد ده ده جانی بازرس کل استان گیلان بود. براین اساس دراین دیدار دو طرف در خصوص سازوکارها و راهکارهای افزایش همکاری های میان نهادی با اولویت اجرای قانون در مسیر تسهیل گری امور سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی به تبادل نظر پرداختند. اکبر نیازی […]

اکبر نیازی سرپرست سازمان، میزبان سجاد ده ده جانی بازرس کل استان گیلان بود.
براین اساس دراین دیدار دو طرف در خصوص سازوکارها و راهکارهای افزایش همکاری های میان نهادی با اولویت اجرای قانون در مسیر تسهیل گری امور سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی به تبادل نظر پرداختند.
اکبر نیازی با تصریح برلزوم افزایش تعاملات و مراودات دو جانبه به منظور آشنایی بخش دولتی و خصوصی فعال در منطقه با فرصت های بهره گیری از ظرفیت های قانون برای هر گونه فعالیت شفاف و قانونی اقتصادی، اظهار داشت: بی تردید آگاهی بیش از پیش سرمایه گذاران از حقوق قانونی خود به تسهیل و توسعه فرصت ها و ظرفیت های تولید، صادرات و اشتغالزایی منجر می شود و این مهم زمینه اعتماد مضاعف فعالین اقتصادی برای گسترش فعالیت های صادرات محور خود را فرآهم می کند.
ده ده جانی مدیرکل بازرسی استان گیلان نیز در این دیدار گفت: منطقه آزاد انزلی از ظرفیت ها، فرصت ها و مزیت های قابل توجهی جهت تحقق راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، الگوسازی برای فعالیت سودآور اقتصادی براساس اجرای قانون و رونق فضای کسب و کار جهت کاهش ناهنجاری های اجتماعی برخوردار می باشند و بازرسی کل استان گیلان آمادگی خود را برای هر گونه همکاری در مسیر تسهیل گری و تسریع بخشی به فرآیندها و فعالیت های سرمایه گذاری در چارچوب قانون اعلام می دارد.