به منظور پیگیری مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان ؛

دیدار معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور ، دیدار کرد و گفت و گو کرد.

به منظور رایزنی در خصوص دریافت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان  از سازمان بیمه سلامت ، دکتر مصطفی گل شکن_معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه به همراه  جبارکوچکی نژاد_ نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان بیمه سلامت کشور ، با دکتر ناصحی_مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور، طی نشستی ، دیدار کرد و گفت و گو کرد.

در این نشست در راستای پیگیری های صورت گرفته از سوی دکتر گل شکن مقررشد، اقدامات لازم جهت برطرف نمودن مسائل و مشکلات مطروحه و سرعت بخشیدن به روند دریافت مطالبات ، صورت گیرد.