زیر ذره بین؛

ذلالتی که انقلابیون کشیدند در راستای منافع‌ملی بود

روز گذشته خبری منتشر شد که دولت انقلابی ابراهیم رییسی که زمان خود را بی‌نیاز از ارتباط با آل‌سعود می‌دید در اقدامی قابل توجه بخاطر دل سعودی‌ها و عکس قاسم سلیمانی که در سالن کنفرانس بود، سالن دیدار وزرای خارجه دو کشور را جابجا کرده‌است. اقدامی که هرچند از روی ذلالت مدعیان انقلابی‌گری بود ولی […]

روز گذشته خبری منتشر شد که دولت انقلابی ابراهیم رییسی که زمان خود را بی‌نیاز از ارتباط با آل‌سعود می‌دید در اقدامی قابل توجه بخاطر دل سعودی‌ها و عکس قاسم سلیمانی که در سالن کنفرانس بود، سالن دیدار وزرای خارجه دو کشور را جابجا کرده‌است.

اقدامی که هرچند از روی ذلالت مدعیان انقلابی‌گری بود ولی بی‌شک منافع مردم ایران را در برداشت و جای خوشحالی دارد.

جای خوشحالی دارد که چند نکته را به مردم ایران نشان داد؛ اول اینکه شعارها تا زمانی سر داده می‌شود که عرصه تنگ نشود و جیب خالی نباشد و زمانی که روزگار به این مسیر برود قاسم سلیمانی که هیچ از خون هزاران فرد دیگر نیز چشم‌پوشی می کنند و جام زهر خورده و با صدام هم صلح می‌کنند.

دوم نشان داد این قماشی که مدام مذاکره و توافق را خلاف عقایدشان می‌دیدند و آن را برای ضربه به رقیب چماق کرده بودند چطور روزگار به گونه‌ای بازی را برگرداند که اینگونه به دنبال آب صابون برای شستن روی‌شان باید گشت.

سوم نشان داد که حتی با دشمنی بزرگ و راهبردی مانند وهابیت که سال‌هاست به دنبال زدن ریشه تشیع است برای منفعت می‌توان دور یک میز نشست و به خواسته ذلالت‌بارشان تن داد، چرا با عزت پشت یک میز با سایر دشمنان مثل آمریکا نشست و منافع ملی را پیش برد و رویه چین را پیش گرفت.

چهارم نشان داد که در سیاست، دیانت و معرفت جایی ندارد و رنگ قداست زدن به این عرصه جز کیاست و خدعه برای فریب عوام نیست.

در آخر اشاره کنیم که معنای اقدام دیروز حاکمیت یک دست برای دل آزرده نشدن آل‌سعود برای همه روشن شد و صدای تشتی که از بام افتاد در گوش جهانیان پیچید ولی بهتر است افراطیون که اینگونه تا این سطح به ذلالت برای رسیدن به منفعت تن دادند را بیش از این سرکوفت نزد چراکه تا همین میزان هم که به اشتباه خود پی بردند و اندکی سر را کج کردند و مسیر دیگری رفتند خود جای شکر دارد.

باید امیدوار بود که تا باد چنین بادا و دست از شعارهای پوچی که فقط مصرف اقلیتی در داخل دارد و برای منافع ملی و اکثریت جامعه اهمیت و نفعی ندارد دست برداشت تا به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم و چرخ مانده در گل را به جلو هل بدهیم.