یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

رئیسی و کابینه فورا باید استعفا دهند و مجلس هم منحل شود!

اولین خواسته مردم اعلام اسامی نمایندگانی است که این ماشین‌های شاسی بلند را دریافت کرده‌اند. واقعا مایه شرمساری ملی است. این حجم فساد حکومتی، آن هم به صورت علنی، در دنیا بی‌سابقه است.
بیژن اشتری، مترجم سیاسی نوشت:یک نماینده مجلس در یک افشاگری اعلام کرده که وزیر صمت(صنعت معدن تجارت) برای گریز از استیضاح بیش از هفتاد ماشین شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس داده است.

این موضوع اگر درست باشد رییس‌جمهور و کابینه‌اش باید استعفا دهند و مجلس هم باید منحل شود.

رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده صلاحیت نه تنها هیچ شغل و منصب حکومتی ندارند بلکه مستوجب شدیدترین مجازات‌ها هستند.

اولین خواسته مردم اعلام اسامی نمایندگانی است که این ماشین های شاسی بلند را دریافت کرده‌اند.

واقعا مایه شرمساری ملی است.این حجم فساد حکومتی ،آن هم به صورت علنی،در دنیا بی‌سابقه است.

یاد نخست وزیر یکی از کشورهای اسکاندیناوی افتادم که به «جرم» استفاده شخصی از بلیط قطاری که مخصوص استفاده کاری بوده مجبور به استعفا شد.