راه اندازی سامانه پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: مردم استان و مسافران برای دریافت پاسخ امور درمانی و بهداشتی خود، با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرند.

گفت : با راه اندازی سامانه تلفنی پاسخگویی این دانشگاه ، مردم و مسافران می‌توانند با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرند و پاسخ سوال‌های بهداشتی ، دارویی و درمانی خود را دریافت کنند.

دکتر محمد تقی آشوبی افزود : پس از برقراری ارتباط با این سامانه ، برای صحبت با کارشناسان سامانه ، باید کد ۲ شماره گیری شود