رجبی‌مشهدی: تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی برق به مشترکان پرداخت شده است*

  سخنگوی صنعت برق گفت: در میزان تقاضای مصرف برق، تابستان امسال ۳۶ بار حد نصاب جدیدی در مقایسه با پارسال به ثبت رسیده است. تاکنون از حدود ۴۰ میلیون قبض صادر شده، حدود ۳۶ درصد مشمول طرح مدیریت مصرف برق شده‌اند و تقریبا بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بخش خانگی، […]

 

سخنگوی صنعت برق گفت: در میزان تقاضای مصرف برق، تابستان امسال ۳۶ بار حد نصاب جدیدی در مقایسه با پارسال به ثبت رسیده است.

تاکنون از حدود ۴۰ میلیون قبض صادر شده، حدود ۳۶ درصد مشمول طرح مدیریت مصرف برق شده‌اند و تقریبا بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بخش خانگی، پاداش پرداخت شده است.

این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد و آن‌هایی که تا به حال، مصرف برق خود را کاهش نداده‌اند، می‌توانند با کاهش مصرف از این فرصت استفاده کنند و از پاداش طرح مدیریت مصرف برق بهره‌مند شوند.

️قطعا مشترکان پرمصرف ظرفیت بیشتری را برای کاهش مصرف دارند.