گیلانیان ضمن قدردانی از تلاشهای ستودنی دکتر محمد علی نجفی، از استاندار گیلان و دولت روحانی درخواست دارند؛

رسیدگی جدی به مطالبات مردم و لزوم ایجاد تغییر در مدیریت برخی دستگاههای اجرایی استان

مسلما کوهی از انتظارات و مطالبات به حق مردم بر شانه های دکتر محمد علی نجفی استاندار پر تلاش گیلان قرار دارد. حجم و میزان مشکلات و مطالبات آنقدر هست که هنوز برای حل و فصلشان دکتر نجفی و یا استانداری در همین حد و اندازه و با تلاشی مضاعف تر را بطلبد. پس در […]

مسلما کوهی از انتظارات و مطالبات به حق مردم بر شانه های دکتر محمد علی نجفی استاندار پر تلاش گیلان قرار دارد. حجم و میزان مشکلات و مطالبات آنقدر هست که هنوز برای حل و فصلشان دکتر نجفی و یا استانداری در همین حد و اندازه و با تلاشی مضاعف تر را بطلبد. پس در حال حاضر مطالبه ی اول استان تلاش و همگرایی برای پیشبرد کارهاست نه اینکه بگوییم یا بگویند، استاندار کنونی در آینده نباشد یا باشد. استاندار گیلان در سالهای ماضی انصافا تلاش های قابل توجهی را شروع کرده و بخشی از تلاش ها به ثمر نشسته و بخشی دیگر نیز قطعا نیازمند زمان، منابع و همگرایی ملی و منطقه ای است. باید قبول کنیم دکتر محمد علی نجفی، استاندار گیلان هم اکنون به عنوان یکی از مدیران درجه یک کشوری قلمداد می شود و مولفه های این صفت یعنی درجه یکی را در سالهای ماضی با توجه به انبوده مشکلات انبار شده به طور نسبی نشان داده است.
معتقدم با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، استاندار کنونی گیلان حدود ۴ سال کاری سختی را پشت سر گذاشته است، چون در سالهای پیش از استانداری دکتر نجفی در گیلان، شرایط مدیریتی در گیلان چندان طبیعی نبوده که انتظار تغییرات ارشد مدیریتی طبیعی را داشته باشیم. باید قبول کنیم بخشی از مهلت ۴ ساله مدیریتی دکتر نجفی به جمع آوری اطلاعات لازم جهت جبران بی برنامگی های سالهای قبل از دولت تدبیر و امید صرف شده است. در حال حاضر با توجه به تمام گشایش های پیش آمده بعد از برجام تازه دوران مدیریتی و انجام کارهای اجرایی بر اساس برنامه ریزی و چشم اندازها در حال شروع شدن است و دوران کارگشایی معمولی دکتر محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان در حال آغازیدن اساسی است. در این شرایط در دوره جدید یعنی در چهارساله آتی مردم انتظار دارند برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیرها در ارتباط با بهبود وضعیت زندگی فردی و اجتماعی در گیلان باشد و با یک نگاه همگرایانه و هم افزایانه با بهره گیری از تمام توانمندیهای واقعی استان در تمام زمینه باشد و در این رابطه، انحصار طلبی، صلاحدید و عدم پاسخگویی کوچکترین جایی نداشته باشد.
لزوم ایجاد تغییرات درمدیریت برخی دستگاههای اجرایی استان
« اگر مدیران ناکارآمد دولت قبل برکنار نشوند، دولت روحانی به اعتدال و عدل عمل نکرده و هر چیزی را سرجایش قرار نداده است. از سوی دیگر مگر دولت می تواند با مدیرانی که با او مخالف هستند، برنامه های خود را عملیاتی کند؟ تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای نمونه موفق از تغییر مدیران به سمت اعتدال است.»
واژه «اعتدال» در ادبیات فارسی به تناسب، قوام پیدا کردن و موزون بودن معنا شده است. در قرآن کریم هم این واژه به مفعوم عدل، حنیف، قصد، عفو، وسط و وزن آمده است و امت اسلامی را امت وسط و میانه نامیده اند. حضرت علی (ع) هم می فرمایند:« کسی نمی تواند مدعی ایمان باشد در حالی که معتدل نیست و در جایی دیگر می فرمایند که شیوه مومن ، اعتدل و میانه روی است و به تعبیر دیگر، اعتدال به معنای سبک و روش زندگی و سلوک با دیگران است و در جای دیگری می فرمایند:« کسانی که در میان شما از بدی های دوری می کنند و کارهای نیک انجام می دهند از بهترین های امت محمد (ص) هستند همان ها که میانه رو هستند و هرآیینه تندروها باید به سوی آنها برگردند و کند روها هم باید به آنها بپیوندند. حال با این دیباچه کوتاه، این سوال مطرح می شود که در سیاست ایران اعتدال به چه معناست؟ اگر اعتدال به مثابه روش و سلوک اداره کشور و شیوه برخورد با آحاد است، چنین به نظر می آید که دولت اعتدال تا حدی در اعمال این روش و سلوک میانه، با توفیق همراه بودند و طبیعی است که تداوم این میانه روی، آرامش دو چندان برای ملت و کشور را در پی خواهد داشت، چون مردم ذائقه تلخ و غم انگیز برخورد های نسنجیده در سالهای گذشته را فراموش نکرده اند. بنابراین میانه روی این دولت (دولت روحانی) در حقیقت داروی شفا بخشی است که روح مردم خسته را آرامش داد. اما پس از گذشت ماهها از استقرار دولت شاهدیم که هنوز بعضی مدیران دولت گذشته که اتفاقا نقش اصلی در تندروی های آن زمان را بر عهده داشتند، کماکان در مناصب خود حضور دارند. ناگفته نماند که هر نوع تغییر و جابجایی کارگزاران دولت با فضا سازی های جریان منتقد دولت مواجه شده تا جایی که وزیران دولت تهدید به استیضاح و سوال می شوند و شمشیر داموکلس سوال و استیضاح آماده فرود آمدن بر سر هر جابجایی مدیران ناکار آمد قبلی است. در حالی تغییر مدیران اجرایی حق مسلم دولت است، همانطور که نظارت ، سوال و استیضاح حق مسلم نمایندگان مجلس است، اما دولتمردان تدبیر و امید باید بدانند اگر مدیران ناکارآمد و یا سیاست زده دولت قبل برکنار نشوند، دولت روحانی به اعتدال و عدل عمل نکرده و هر چیزی را سر جایش قرار نداده است. از سوی دیگر، مگر دولت می تواند با مدیرانی که با او مخالف هستند، برنامه های خود را عملیاتی و اجرایی کند؟ تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای نمونه موفق از تغییر مدیران به سمت اعتدال است. باشد که دولت دکتر روحانی در سطوح ملی و استانی جسارت بیشتری به خرج دهد و به خواست ملت که درانتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ و ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تجلی یافت، عمل کند تا در عرصه های مختلف مدیریتی شاهد مدیران لایق و کارآمدی باشیم بار دیگر به مسیر پیشرفت و توسعه همچون سالهای دولتهای هفتم و هشتم (اصلاحات) باز گردد.