رشاد: تجلیل از شهردار کلاچای در یک مراسم باشکوه

رشاد: غافلگیری شهردار کلاچای در آستانه روز شهردار توسط کل پرسنل و اعضای شورای شهر و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی شهرستان رودسر و جانشین سپاه شهرستان و مسئولین بخش و سهرستان

رشاد: غافلگیری شهردار کلاچای در آستانه روز شهردار توسط کل پرسنل و اعضای شورای شهر و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی شهرستان رودسر و جانشین سپاه شهرستان و مسئولین بخش و سهرستان