در نیمه نخست سال جاری تحقق یافت :

رشد ۱۵ درصدی انعقاد قراردادهای بیمه دانشجویان در تامین اجتماعی گیلان

به نقل از  روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، دانشجویان رشته های مختلف که دارای کارت معتبر دانشجوئی میباشند و سن آنها بین ۱۸ تا ۵۰ سال است میتوانند با انعقاد قرارداد بیمه ای در زیرگروه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته و دوران تحصیل […]

به نقل از  روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، دانشجویان رشته های مختلف که دارای کارت معتبر دانشجوئی میباشند و سن آنها بین ۱۸ تا ۵۰ سال است میتوانند با انعقاد قرارداد بیمه ای در زیرگروه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته و دوران تحصیل آنها درزمره سوابق بیمه ای محسوب میگردد .

این قرارداد به دلخواه دانشجو در سه سطح مختلف و با دو درصد کمک دولت قابل انعقاد بوده و در نرخ ۱۲ درصدی شامل بازنشستگی و فوت پس از آن ، در نرخ ۱۴ درصدی شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن و در ۱۸ درصدی شامل بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی خواهد بود .

چنانچه دانشجویان به تبع والدین خود از پوشش درمان برخوردار باشند بدون سرانه درمان مزایای مربوطه تداوم خواهد یافت و اگر دانشجو فاقد این پوشش باشد میتواند در قرارداد خود با انتخاب درمان و پرداخت سرانه مربوطه از این خدمت نیز بهره مند شود .

علاقمندان به ویژه والدین گرامی که تامین آینده فرزندان و آرامش و امنیت خاطر آنها دغدغه اصلیشان میباشد میتوانند با انعقاد این قرارداد شرایطی را فراهم نمایند که علاوه بر پوشش تعهداتی در دوران تحصیل ، بیمه شده بتواند در شرایط سنی بهتری در آینده به امکان بازنشستگی برسد .

انعقاد این قرار داد بدون نیاز به مراجعه از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir امکانپذیر بوده و در صورتی که فرد دانشجو از طرف والدین خود مستمری بگیر باشد این بیمه پردازی مانعی در دریافت تعهدات او ایجاد نخواهد نمود .

خاطر نشان میسازد تا پایان شهریورماه سالجاری تعداد ۲۶۳۲ بیمه شده دانشجو تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان بوده اند که این تعداد بیانگر رشد ۱۵ درصدی در مدت شش ماهه اول سال و پیوستن حدود ۳۵۰ نفر در این گروه بیمه ای به خانواده بزرگ تامین اجتماعی بوده است .

شایان ذکر است این تعداد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۵۲ نفر و در پایان سال گذشته ۲۳۸۶ نفر بوده است .