گسترش صنایع کوچک و تولید اشتغال و ثروت در غالب شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان بایستی مورد حمایت همه ی دستگاههای متولی باشد

رعایت مولفه های زیست محیطی و تولید صنعتی و ایجاد اشتغال بایستی با هم سازگاری منطقی داشته باشد

اختصاصی _ صنایع کوچک براساس یک اسلوب اثبات شده در جهان کنونی در رشد و توسعه ی اقتصادی در تمام ممالک پیشرفت و توسعه یافته از جمله کشور آلمان ،نقش تعیین کننده ای داشتند. این صنایع علاوه بر رعایت مولفه های زیست محیطی بدلیل کوچکی حجم فعالیت شان و ایجاد تأسیسات زیربنایی همچون تصفیه خانه‌های […]

اختصاصی _ صنایع کوچک براساس یک اسلوب اثبات شده در جهان کنونی در رشد و توسعه ی اقتصادی در تمام ممالک پیشرفت و توسعه یافته از جمله کشور آلمان ،نقش تعیین کننده ای داشتند.
این صنایع علاوه بر رعایت مولفه های زیست محیطی بدلیل کوچکی حجم فعالیت شان و ایجاد تأسیسات زیربنایی همچون تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی هم در حفاظت از محیط زیست و هم در تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار و مولد در ممالک پیشرفت و توسعه یافته نقش آفرینی کرده و می کنند و خوشبختانه در دهه های گذشته نیز در ایران پس از تشکیل این گونه واحد ها در چارچوب شهرک ها و نواحی صنعتی در قالب و مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی در زیر مجموعه ی وزارت صنایع و معادن توانست در تولید صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار نقش کم نظیری داشته باشد و هم اکنون نیز با توجه به مشکلات و موانع مختلف خارجی اعم از تحریم ها و…و مشکلات عدیده ی داخلی اگر کمی مساعدت صورت گیرد ،باز هم صنایع کوچک می توانند کمک حال بالقوه و بالفعل اقتصاد ملی ،محلی و منطقه ای باشند.
با کمال تأسف در شرایط اقتصادی نامناسب کنونی بنا به دلایل مختلف برخی قوانین و مقررات و ضوابط و بخشنامه ها و همچنین مشکلات خارجی ناشی تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب با ایران و عدم همراهی برخی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی ،باعث گردیده تا اثرگذاری نقش صنایع کوچک در قالب شرکتهای صنعتی ،حداقل روندی افزایشی نداشته باشد.
واقیعت این است ،برای اینکه بتوانیم در شرایط نامناسب اقتصادی ،روند اشتغال و تولید صنعتی و تولید ثروت را به روندی منطقی تبدیل نماییم ،ضرورت دارد با حفظ مولفه های زیست محیطی قادر باشیم نقش و کارکرد صنایع کوچک را برجسته تر و تاثیرگذار تر کنیم تا بتوانیم بر بسیاری از چالش های اقتصادی غلبه نماییم.
صاحب نظران معتقدند ،برخی از چالش‌های زیست محیطی می تواند با تعامل علمی و منطقی دستگاههای مختلف و با مساعدت های دستگاه مهم و تعیین کننده ی قضایی از چالش ها به فرصت های توسعه و پیشرفت تبدیل شوند.خوشبختانه دادگستری استان گیلان با مدیریت هوشمندانه و ظریف جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین خلیلی، تاکنون بخوبی توانسته است بسیاری از موانع موجود در راه ایجاد اشتغال و تولید ثروت و تولید صنایع با رعایت حقوق محیط زیست را برطرف نمایند.
این روند خوب ضرورت دارد برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت در گیلان تقویت شود تا با یاری رساندن به مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان تا شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی موجود در گیلان فعال‌تر کیفی تر در فرآیند تولید اشتغال و تولید ثروت در گیلان عمل کنند.
فعالان صنعتی در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی استان گیلان باور دارند که مدیریت جناب آقای مهندس محبوبی در مجموعه ی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان،مدیریتی دلسوزانه و صادقانه هم برای رعایت فاکتورهای زیست محیطی و هم برای تولید اشتغال و تولید ثروت در گیلان می باشد و ضرورت دارد مورد حمایت همه ی دست اندرکاران ارشد استان قرار گیرد.