رفع ۳۷۸ مورد حوادث فاضلاب در منطقه ۲ شهر رشت

طی سه ماه سوم سال جاری 378 فقره حوادث فاضلاب در منطقه 2 شهر رشت برطرف شد.

 

 

مدیر امور آبفای رشت گفت: برای رفع این حوادث اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال هزینه و مشکل دفع فاضلاب ۳۵ هزار خانوار از مشترکین این منطقه برطرف شد.

محمود امیری افزود: طی این مدت ۷ هزار و ۷۶۶ متر لایروبی شبکه فاضلاب، ۲۵۵ متر اصلاح شبکه فاضلاب و ۹۳ دهانه مرمت دور قاب و مرمت دیواره های منهول انجام شد.

وی تصریح کرد: ساخت و نصب ۱۶ منهول جدید، هم سطح سازی، مرئی سازی و تعمیر۲۹۸  مورد دریچه منهول و اصلاح ۲ فقره انشعاب فاضلاب نیز طی ۳ ماهه سوم سال جاری در منطقه۲ شهر رشت انجام شد.