در جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر استان گیلان:

روابط عمومی برق منطقه ای گیلان رتبه برتر را کسب کرد

در اولین همایش معرفی روابط عمومی های برتر استان گیلان که با حضور استاندار گیلان و روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان در استانداری برگزار شد، رضا احمدی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس برتر اولین جشنواره « جهاد تبیین، امید و ایمان »  […]

در اولین همایش معرفی روابط عمومی های برتر استان گیلان که با حضور استاندار گیلان و روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان در استانداری برگزار شد، رضا احمدی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس برتر اولین جشنواره « جهاد تبیین، امید و ایمان »  از سوی اسدا… عباسی استاندار گیلان شد.
همچنین در بخشی از این تقدیرنامه از سوی دکتر اسدالله عباسی، استاندار گیلان ، از تلاش های عالمانه و موثر رضا احمدی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، در راستای روشنگری افکار عمومی و امید بخشی به جامعه اسلامی و کسب رتبه برتر در اولین جشنواره « جهاد تبیین، امید و ایمان » قدردانی شد.