روزنامه جمهوری اسلامی: آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، گویا در میان مردم زندگی نمی‌کند

  روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نمی‌خواهیم بگوئیم مناسک دینی و حجاب مهم نیستند. مناسک برای تعالی روحی و معنوی لازمند و حجاب واجب شرعی است و یک نظام حکومتی اسلامی باید برای تشویق کردن دختران و زنان به رعایت حجاب تلاش کند. آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، گویا در […]

 

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

نمی‌خواهیم بگوئیم مناسک دینی و حجاب مهم نیستند. مناسک برای تعالی روحی و معنوی لازمند و حجاب واجب شرعی است و یک نظام حکومتی اسلامی باید برای تشویق کردن دختران و زنان به رعایت حجاب تلاش کند.
آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، گویا در میان مردم زندگی نمی‌کند و نمی‌داند حتی کاسب‌ها هم از این قبیل امور عبور کرده‌اند. حجاب و سایر احکام دین، هرچند فرع و حاشیه نیستند ولی اجرای عدالت، رعایت حقوق عمومی و تأمین رفاه و معیشت مردم، قطعاً بر آنها مقدمند. اگر کار به کاردان سپرده شود و عدالت و حقوق عمومی و تأمین رفاه و معیشت رعایت شوند، حجاب و سایر احکام دین نیز توسط خود مردم و بدون توسل به زور رعایت خواهند شد.