نشریه فوربز:

ریال ایران ضعیف ترین واحد پولی جهان است

ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است که با یک ریال فقط ۰.۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا خریداری می‌شود (یا به عبارت دیگر، ۱ دلار برابر با ۴۲۲۷۳ ریال ایران است). نشریه فوربز در گزارشی درباره سقوط ارزش ریال درمیان واحد های پولی جهان نوشت:ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده […]

ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است که با یک ریال فقط ۰.۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا خریداری می‌شود (یا به عبارت دیگر، ۱ دلار برابر با ۴۲۲۷۳ ریال ایران است).

نشریه فوربز در گزارشی درباره سقوط ارزش ریال درمیان واحد های پولی جهان نوشت:ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است.

با این حال، تحریم های اقتصادی در کنار ناآرامی های سیاسی و تورم بالا، بر پول ایران فشار آورده است.

در گزارش فوربز بعد از ریال ایران، پول های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده های دوم تا پنجم ضعیف‌ترین پول ها را به خود اختصاص داده اند.