هادی حق‌شناس اقتصاددان:

رییس جمهوری بعدی باید شایسته‌ترین مدیران اقتصادی را انتخاب کند

به زودی در مناظرات انتخاباتی شاهد شعار‌های اقتصادی بسیار پربسامد خواهیم بود. بسیاری از افراد در روز ثبت نام خود حتی وعده رفع مشکلات اقتصادی را دادند. اما رییس جمهوری بعدی ایران باید برای اقتصاد چه کند و در چه حالتی مشکلات اقتصادی کشور کمتر می‌شود؟ تورم مانعی بر سر راه افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و […]

به زودی در مناظرات انتخاباتی شاهد شعار‌های اقتصادی بسیار پربسامد خواهیم بود. بسیاری از افراد در روز ثبت نام خود حتی وعده رفع مشکلات اقتصادی را دادند. اما رییس جمهوری بعدی ایران باید برای اقتصاد چه کند و در چه حالتی مشکلات اقتصادی کشور کمتر می‌شود؟

تورم مانعی بر سر راه افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال
هادی حق شناس اقتصاددان به روزنامه اینترنی فراز درباره رئیس‌جمهوری آینده ایران می‌گوید:
«شاید اگر از مردم این سؤال را بپرسیم که مهم‌ترین مشکل شما چیست آن‌ها در پاسخ به این سؤال واژه گرانی و تورم را بر زبان بیاورند. تورم و گرانی مثل دمای بدن است؛ اقتصادی که تورم دارد مانند فردی است که درگیر تب است. تب اقتصاد باعث می‌شود که هر نوع فعالیت اقتصادی با مشکل مواجه شود. اقتصادی که تورم داشته باشد نمی‌تواند کار‌های جاری مانند افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را سامان دهد».

باور به علم اقتصاد و گزینش شایستگان
مهم‌ترین دغدغه‌ای که باید رئیس‌جمهور بعدی در حوزه اقتصاد داشته باشد بحث تورم است. اما طبیعی است که همگان تورم را احساس کرده‌اند، اما رئیس‌جمهور باید راهکار درمان این بیماری را بلد باشد. اگر رئیس‌جمهور به علم اقتصاد و متخصصین این حوزه باور داشته باشد شاید بخشی از صورت مسئله را بتوانیم حل شده تلقی کنیم. اما نکته دوم این است که رئیس‌جمهور چه همکارانی را برای خود در حوزه اقتصاد انتخاب می‌کند. طبیعی است که اگر رئیس‌جمهور بعدی بتواند بهترین و شایسته‌ترین مدیران را در بخش اقتصاد مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و همچنین وزارت اقتصاد انتخاب کند، گام بزرگی برای مهار تورم و گرانی‌ها برداشته است. اگر رئیس‌جمهور اهمیت تورم را بداند و به راه حل آن نیز اعتقاد داشته باشد طبیعی است که در دوره چهارساله می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ کند که پایان دوره او همراه با تقویت قدرت خرید خانوار‌ها و افزایش سطح رفاه آن‌ها شود و معیشت و اشتغال افراد بهبود یابد. همه این موراد در گرو آن است که رئیس‌جمهور به جراحی تورم، علم اقتصاد و گزینش شایستگان اعتقاد داشته باشد».