چرا تقاطع غیرهمسطح در فصل بارندگی شروع شده است!؟

«زمان کوتاه» بزرگترین مشکل شهردار رشت!

سامان بدر: اجرای تقاطع های غیر همسطح توسط شهرداری رشت آن هم در نیمه دوم سال که به فصل بارندگی مشهور است چالشهای مختلفی را برای شهرداری آغاز کرده است. هرچند برخی نسبت به زمان آغاز و عدم اعتبار لازم پروژه به شهرداری رشت هشدار می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد انگیزه شهردار رشت این است که […]

سامان بدر: اجرای تقاطع های غیر همسطح توسط شهرداری رشت آن هم در نیمه دوم سال که به فصل بارندگی مشهور است چالشهای مختلفی را برای شهرداری آغاز کرده است. هرچند برخی نسبت به زمان آغاز و عدم اعتبار لازم پروژه به شهرداری رشت هشدار می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد انگیزه شهردار رشت این است که هرچه سریعتر این پروژه ها را آغاز کند.

به نظر می‌رسد آنچه شهردار رشت از آن خوف دارد عمر کوتاه مدیریتی در این شهر است. هیچ تضمیمنی وجود ندارد اعضای شورای شهر بار دیگر سوال و استیضاح را نسبت به شهردار فعلی هم استارت نزنند. تجربه علوی نشان داد که برخی اعضای شورا یک روز بعد از رای به وی پشیمان شدند و مایل به تایید حکم شهردار وقت توسط وزارت کشور نبودند. حالا هم شوقی دوست دارد از خود پروژه‌ای به ماندگار بگذارد و «زمان کوتاه» بزرگترین چالش وی است.

شهردار رشت تا همین جا سعی کرده تعامل خوبی با اعضای شورا داشته باشد و آنها را در مدیریت شهری مشارکت دهد. حتی برخی از افرادی را منصوب کرده که نزدیکی بیشتری با اعضای شورا دارند تا خود! به طور مثال مدیر فعلی روابط عمومی برای اولین بار از میان یکی از نزدیکان اعضای شورا انتخاب شده که در نوع خود کم سابقه است. زیرا مدیران روابط عمومی همیشه از از افراد نزدیک به شهرداران انتخاب می‌شدند. ولی چالشهای اخیر همچون بازداشت برخی از مدیران شهرداری نشان داده  که این تعامل همیشگی نیست و هر لحظه امکان  تغییر مدیر ارشد وجود دارد.

رحیم شوقی یک مدیر بی حاشیه است که خصوصیت مثبت وی این است که عشق شهرت ندارد. اما این بی حاشیه بودن در این شهر پرحاشیه خود به یک معضل تبدیل می‌شود. مدیریت در رشت راه رفتن در یک نوار نازک بالای ارتفاع است. باید بندباز قهاری باشید تا سقوط نکنید! شوقی حوصله درگیری ندارد، ولی این درگیری جبر این وضعیت است.

افتتاح پروژه اتصال ابتدای بلوار ولیعصر به دیلمان نشان داد که گاهی کار نکردن بهتر از کار کردن است. شهرداری راهی را باز کرده و آسفالت خوب و نور زیادی گذاشته که در واقع بیشتر از آن‌که مشکل ترافیک را حل کند بار ترافیکی را اضافه می‌کند. نیروی انتظامی راه ورودی جاده انزلی به دیلمان را مسدود کرده و در واقع مشخص است که می‌خواهد نارضایتی خود را از چنین اتصالی نشان دهد. خودروها در برگشت به جای آنکه راه برایشان باز شود باید دوباره به سمت خیابان شهید انصاری حرکت کنند و این دیگر اسمش بازگشایی نیست! جز اینکه زمینهای اطراف فروش خوبی بروند و زیرساختهای لازم برای تبدیلش به مناطق تفریحی باز شود که آن هم یک معضل دیگر است. شهردار رشت تنها کار مدیران قبلی را تکمیل کرده و نمی‌توان او را مقصر اصلی دانست، ولی این چالش مدیریتی است که در این شهر درگیر اوست.

حالا هم اجرای تقاطع غیرهمسطح در شهر آغاز شده و شهردار وعده داده ظرف ۱۹ ماه به پایان برساند که می‌شود  سال ۱۴۰۴!  اگر شوقی تا آن زمان  شهردار بماند تقریبا پایان عمر مدیریتی اوست. او هم دوست دارد از خود چیزی به یادگار بگذارد و یک خدابیامرزی از مردم شهر بگیرد. ولی تا ان موقع باید فشار زیادی را تحمل کند که شاید ارزش نداشته باشد. تازه همه اینها وقتی شکل می‌گیرد که همه چیز طبق انتظار باشد. باران زیادی در شهر نبارد! بتوانند بودجه شهرداری را تحقق کنند و کمتر درگیر چالشهای نظارتی اعضای شورا و خارج از آن باشد که بسیار بعید است.