سرمایه‌داری رفاقتی علیه اقتصاد آزاد؛

زندگی‌‌ بزرگان‌ اقتصاد(آدام‌اسمیت)

  ▫️بزرگ‌ترین دشمنان نظام سرمایه‌داری خود سرمایه‌داران هستند! این درس آدام اسمیت شاید برای بسیاری از دشمنان سرمایه‌داری عجیب باشد. معمولا با فکر کردن به بازار آزاد و رقابتی، تصویر سرمایه‌دار ثروتمندی به یاد ما می‌آید که از این نظم بازار سود برده است، اما همیشه اینگونه نیست. سرمایه‌دار با استفاده از رقابت، نوآوری و […]

 

▫️بزرگ‌ترین دشمنان نظام سرمایه‌داری خود سرمایه‌داران هستند! این درس آدام اسمیت شاید برای بسیاری از دشمنان سرمایه‌داری عجیب باشد. معمولا با فکر کردن به بازار آزاد و رقابتی، تصویر سرمایه‌دار ثروتمندی به یاد ما می‌آید که از این نظم بازار سود برده است، اما همیشه اینگونه نیست. سرمایه‌دار با استفاده از رقابت، نوآوری و فراهم آوردن محصولی که باعث رضایت مصرف‌کننده می‌شود، به ثروت دست پیدا می‌کند اما زمانی که به بالای نردبان ثروت می‌رسد، خود نردبان را پایین می‌اندازد.

▫️نردبان رقابت و نوآوری این فرصت را به سرمایه‌دار می‌داد که آزادانه و با فراهم آوردن محصول بهتر یا ارزان‌تر، به قدرت و ثروت برسد، اما حال که خود با استفاده از آن نردبان به بالا رسیده است، آن را نابود می‌کند تا رقیبی برایش پیدا نشود./فردای‌اقتصاد/