رئیسی بعد از ۲ سال، مشکلات بازار مسکن را هم به گردن دولت قبل انداخت!

ساخت ٢ میلیون مسکن پیشکش به شعور مردم توهین نکنید!

در حالی که دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته، نه از ساخت ٢ میلیون مسکن، نه ایجاد دو میلیون شغل و نه نصف کردن نرخ تورم برای یک رقمی کردن آن تا دو سال دیگر و … که از وعده‌های رئیسی بوده خبری است و نه از عذرخواهی دولت از مردم! ابراهیم رئیسی، رئیس […]

در حالی که دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته، نه از ساخت ٢ میلیون مسکن، نه ایجاد دو میلیون شغل و نه نصف کردن نرخ تورم برای یک رقمی کردن آن تا دو سال دیگر و … که از وعده‌های رئیسی بوده خبری است و نه از عذرخواهی دولت از مردم!

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت انقلابی به جای اظهار شرمندگی بخاطر عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی، مثل همیشه با وارونه نمایی و فرافکنی، ناکارآمدی کابینه خود در حل مشکلات کشور و مردم به خصوص در حوزه مسکن را به گردن دولت قبل انداخته است!

در حالی که مستاجران امسال تحت فشار شدید افزایش و گرانی سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها، احساس بی پناهی می‌کنند و اجاره نشینی اشتراکی، پشت بام نشینی، اجاره کانکس و … رواج پیدا کرده است، رئیسی اخیرا در جلسه علنی مجلس و در هنگام ارایه برنامه هفتم از عدم ساخت مسکن در دولت قبل گله می‌کند و رسانه‌های مواجب بگیر دولت نیز که این روز‌ها ماموریتی به جز سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های دولت انقلابی ندارند، در بازنشر و دفاع از این اظهارات رئیسی، آسمان و ریسمان به هم می‌بافند!

هر چند برخی کارشناسان اقتصادی، چهره‌های سیاسی و رسانه‌های مستقل به این توهین دولت به شعور و آگاهی مردم پاسخ گفتند، ولی این فراکنی‌ها نشان می‌دهد که رییس دولت از آمار‌های رسمی منتشر شده از مراکز خود نیز بی خبر است!

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از پروژه ساخت ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار واحد مسکن مهر در دولت احمدی نژاد، فقط ۶٨٩ هزار و ٩١٩ واحد آن تا سال١٣٩٢ احداث گردیده بود، بیش از یک میلیون و ٢٨۶ هزار و ٩١٨ واحد مسکونی مهر در دولت روحانی احداث و تحویل گردید. یعنی بیش از ۵٨ درصد از برنامه احداث مسکن مهر نیز در دولت روحانی اجرا شده است.

همچنین در دولت روحانی ۵١۴ هزار و ٢٢۶ واحد مسکونی روستایی تحویل روستانشینان شده است.

علاوه بر این، ده‌ها هزار واحد مسکونی تخریب شده در حوادثی مثل زلزله و سیل به کمک بنیاد مسکن ساخته و به وقت تحویل خانوار‌های آسیب دیده شده است.

به استناد گزارش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، دولت روحانی از سال ١٣٩٧ و با افزایش فشار اقتصادی پس از بازگشت تحریم ها، در یک طرح ویژه، احداث ١٠٠ هزار مسکن برای محرومان و خانوار‌های تحت پوشش را آغاز کرده بود و بیش از ٧۴ هزار و ١٢٢ واحد را قبل از اتمام دولت دوازدهم به مددجویان تحویل داد.

حال انتظار می‌رود که دولت محرومان گزارش دهد در شرایطی که از احداث ٢ میلیون مسکن وعده داده شده ناتوان مانده است، حداقل چند واحد مسکونی برای محرومان ساخته است…؟! البته از دولتی که آمار‌ها را سانسور می‌کند و یا برای دستاوردسازی، آمارسازی می‌کند، چندان هم انتظار پاسخ معقولی نیست…