مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

سازمان تامین اجتماعی با عرصه های تولید ، صنعت و اشتغال گره خورده و از مسائل اقتصادی کشور تاثیر پذیر است

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ناترازی منابع و مصارف ، تاثیرپذیری از مسائل اقتصادی ، هرم سنی جمعیتی نیروی مولد را از چالشهای حاکم بر این سازمان برشمرده و از گره خوردن تامین اجتماعی با عرصه های تولید و صنعت و جامعه کارفرمایی خبر داد .

علی حسین نژاد در جمع فعالان تشکل های کارفرمایی استان و مقامات و مسئولین حوزه های صنعت و تولید شرکت کننده در آئین تجلیل از کارفرمایان برتر با تبیین فرایند و مراحل این جشنواره اظهار داشت : تعداد ۸ نفر سهمیه استانی به منظور انتخاب و معرفی در این جشنواره به استان اختصاص یافت که حسب هماهنگی های به عمل آمده و تصمیم کمیته استانی این تعداد به ۱۰ نفر افزایش یافت .

وی با بیان اینکه علاوه بر سطح بندی تعیین شده در دستورالعمل مربوطه ، تلاش نموده ایم تا تمامی مفاد و مولفه ها از قبیل تنوع انتخاب ها در گستره جغرافیایی استان ، انتخاب از لایه های مختلف صنوف ، بخشهای خدماتی و درمانی و تولیدی و صنعتی لحاظ گردیده و در کنار آن سهمیه هایی نیز برای کارفرمایان از جامعه بانوان و شرکتهای دانش بنیان درنظر گرفته شده است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه انتخاب نفرات برتر به شکلی نمادین از میان هزاران کارفرمای نمونه و کاری سخت و دشوار بود افزود : تلاش شده تا با شاخص های بیمه ای و رعایت عدالت چهره های برتر کارفرمایی گزینش گردند .

علی حسین نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای سازمانی در سالهای اخیر و ارائه آمارهای عملکردی ، پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهدات در هر ماه توسط سازمان را ثمره تلاشهای بسیار دانسته و رقم این تعهدات در طول سال را معادل یک سوم بودجه کل کشور دانست .

وی همچنین ناترازی منابع و مصارف ، تاثیرپذیری از مسائل اقتصادی و هرم سنی جمعیت کشور را از چالشهای تامین اجتماعی معرفی و اظهار داشت : اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی با هدف گسترش پوششهای بیمه ای ، توسعه خدمات غیرحضوری و انجام بزرگترین تسویه بانکی در سالجاری از تحولات شکل گرفته در دولت مردمی سیزدهم است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان کارفرمایان را ازارکان شرکای اجتماعی سازمان قلمداد نموده و با قدردانی از تعامل خوب تشکلها و انجمن های کارفرمایی استان ، اذعان داشت این قشر عزیز نقشی تعیین کننده در تامین منابع تعهداتی سازمان داشته و انجام تکالیف قانونی از سوی آنها محور شاخصهای انتخاب جهره های برتر در جشنواره کارفرمایان برتر بوده است .