ادامه حضور مدیران دانشگاه مدیر پرور دولت سیزدهم؛

سجاد سیاهکارزاده مدیرعامل منطقه آزاد انزلی می شود!؟

شنیده‌ها حاکی از آن است سجاد سیاهکارزاده گزینه جدی مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی است. وی فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)  و عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند است. وی فعلا معاون مالی و عضو موظف هیات مدیره پتروشیمی جم است. سیاهکارزاده سال ۹۷ به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه گذاری […]

شنیده‌ها حاکی از آن است سجاد سیاهکارزاده گزینه جدی مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی است. وی فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)  و عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند است. وی فعلا معاون مالی و عضو موظف هیات مدیره پتروشیمی جم است.

سیاهکارزاده سال ۹۷ به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش منصوب شد و چند صباحی در آن فعالیت کرد.

همچنین از مهدی حسنی به عنوان عضو دیگر هیات مدیره منطقه آزاد انزلی نام برده می‌شود که در صورت تحقق حلقه  مدیران دانشگاه امام صادق  منطقه آزاد انزلی در هیات مدیره به سه نفر خواهد رسید. وحید حسین زاده پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شده بود.