سید محمد حسن واحدی واعظ:

سربلندی ایران و ایرانی آرزوی قلبی من است

خدایا خود از اسرار دلها آگاهی و می دانی که از صمیم قلب آرزوی توسعه و سربلندی هر چه بیشتر ملت بزرگ ایران را دارم. امروز اسامی نهایی داوطلبین انتخابات مجلس اعلام گردید یکی از وظایف مهم نمایندگی پس از شان قانونگذاری و نظارت این است که حلقه ی واسط بین خواسته های مردم و […]

خدایا خود از اسرار دلها آگاهی و می دانی که از صمیم قلب آرزوی توسعه و سربلندی هر چه بیشتر ملت بزرگ ایران را دارم.
امروز اسامی نهایی داوطلبین انتخابات مجلس اعلام گردید یکی از وظایف مهم نمایندگی پس از شان قانونگذاری و نظارت این است که حلقه ی واسط بین خواسته های مردم و نظام حکمرانی باشد تا به همگرایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر آنان کمک نماید.
هر مسئله ای که طرح آن موجب واگرایی و دو قطبی شدن جامعه گردد چون به ضرر ملت بزرگ ایران منجر می شود شایسته تجدید نظر و انعطاف و حتی خروج از اولویت حکمرانی است
اصل مهم و خدشه ناپذیر حفظ پایداری ملت بزرگ ایران به شیوه عقلایی و منطقی و بدور از هیجانات در دنیای بسیار پیچیده کنونی است
رضایتمندی هر چه بیشتر مردم در گرو کاهش انواع مشکلات و توجه به دغدغه های گوناگون اکثریت و با حفظ حقوق اقلیت مردم است تا جامعه حتی با وجود ارتکاب به تصمیم اشتباه به تدریج رشید و بالنده گردد.
امروز من آمده ام می دانم مسیر انتخابات و گام نهادن برای تحقق مطالبات مردم دارای سختی است
می دانم سوالات زیادی در پیش است
از دغدغه ها و نگرانی های دختران و پسرانم که متولد دهه ی هشتاد اند کاملا آگاهم و اکثر مطالباتشان را بحق می دانم و البته عواطف و احساساتشان که مربوط به شور آن دوران زندگی است را هم درک می کنم به آنان حق می دهم که مطالبه گر باشند چون آینده متعلق به شماست
بلاشک شمایید که برای ساختن ایران عزیز به میدان خواهید آمد آنروز خیلی از امثال من نخواهیم بود من مطمئنم شما حال و آینده را بهتر و انسانی تر از پیشینیان خواهید ساخت.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست