سردار ملی ایران رفت….

اختصاصی گیلان بهتر نوین ، سردار صلح و امنیت و یکی از نسل طلایی سرداران ایران زمین،نسلی همچون باکری ها،همت ها،بروجردی ها،زین الدین ها،املاکی ها و…رفت…. سردار سلیمانی در زمره ی جوانترین سرداران و فرماندهان جنگ تحمیلی بود. در واقع این سردار ملی خود را فدیه ی ملت ایران برای برقراری صلح… سردار دلها ،چنان […]

اختصاصی گیلان بهتر نوین ، سردار صلح و امنیت و یکی از نسل طلایی سرداران ایران زمین،نسلی همچون باکری ها،همت ها،بروجردی ها،زین الدین ها،املاکی ها و…رفت….
سردار سلیمانی در زمره ی جوانترین سرداران و فرماندهان جنگ تحمیلی بود.
در واقع این سردار ملی خود را فدیه ی ملت ایران برای برقراری صلح… سردار دلها ،چنان خود فدایی ملت و مملکت کرد که هیچ جناح سیاسی نتوانست از وجود نازنین شان سؤاستفاده کند.
سلیمانی سردارملی بود که به یک نماد در عراق تبدیل شده است…
او خود را فدای ملت بزرگ ایران و فدای صلح و آرامش در عراق کرد….
سردار سلیمانی چنان محبوب عراقی ها بود که در جریان اختلافات کردها با دولت مرکزی عراق بدون کوچکترین درگیری موضوع کردستان عراق را براحتی حل کرد….
یاد و خاطره ی این سردار ملی و محبوب جاودانه باد.