سرویس پست پاساژ تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان لاهیجان

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان از بهسازی یک واحد پست پاساژ تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان لاهیجان خبر داد.

 

 

علیرضا غیاثی اظهار داشت: به منظور تامین و توزیع مناسب برق واحدهای اصلی تصفیه خانه بزرگ فاضلاب لاهیجان، یک واحد پست پاساژ ۲۰ کیلو ولت اختصاصی این تصفیه خانه بهسازی و اورهال شد.

وی افزود: با توجه به مقدار توان مورد نیاز تصفیه خانه فاضلاب لاهیجان از شبکه سراسری برق کشور، میزان تامین نیروی مصرفی برق اولیه ۲۰ کیلوولت می باشد که این میزان ولتاژ در جهت رسیدن به بهره وری حداکثری در تصفیه خانه، توسط ۲ دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۴۰۰ ولت تبدیل و به واحدهای مصرف کننده انتقال می یابد که در حال حاضر از ۲ دستگاه ترانسفور مورد نیاز ، یک دستگاه در مدار بهره برداری قرار گرفت.