سرپرست دانشکده واحد بین الملل پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نازنین نوری ، به عنوان سرپرست دانشکده واحد بین الملل پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نازنین نوری – متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه، به عنوان سرپرست دانشکده واحد بین الملل پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، منصوب شد.

دکتر نازنین نوری، مدیر آموزش مجازی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیرEDO مرکز آموزشی و درمانی پورسینا، مسئول اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه، مدیربرنامه و مسئول امتحانات گروه طب اورژانس را در کارنامه کاری، خود دارد
گفتنی است؛ پیش از این، دکتر سید مهدی ضیا ضیابری، عهده دار این مسئولیت بود. /ص