سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان، سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی منصوب شد. بنا بر این گزارش محسن پیل چشم عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد. محسن پیل چشم از نیروهای جوان و بومی منطقه آزاد انزلی که سابقه […]

با صدور حکمی از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان، سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

بنا بر این گزارش محسن پیل چشم عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

محسن پیل چشم از نیروهای جوان و بومی منطقه آزاد انزلی که سابقه کارکرد پژوهشی و فعالیت در مدیریت گردشگری و حوزه ریاست سازمان در کارنامه خود دارد.