طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر هادی صدیق ابراهیم سرایی به عنوان سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر هادی صدیق ابراهیم سرایی – دکترای تخصصی (PH. D) باکتری‌شناسی پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه، به عنوان سرپرست مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، منصوب شد.

گفتنی است؛ پیش از این، مهندس عادل کرم زادگان عهده دار این مسئولیت بود.