سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمدرضا صحرا پیما به عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی  – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمدرضا صحرا پیما به عنوان سرپرست مدیریت  امور حقوقی دانشگاه، منصوب شد.

پیش از این، دکتر رامین گنجی زاده این مسوولیت را بر عهده داشت که به افتخار بازنشستگی نائل شد.

 

 صحراپیما، مدیر حقوقی معاون اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی رشت و   کارشناس مسئول امور قراردادها و حقوقی دانشگاه را در کارنامه مسوولیتی خود دارد.