سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عنایت‌اله همایی راد، به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه منصوب شد.
طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی  – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عنایت‌اله همایی راد سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه منصوب شد.
گفتنی است؛ دکتر همایی راد، دکترای اقتصاد سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه و ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را در کارنامه کاری خود دارد.
پیش از این هانی رنجبر عهده دارد این مسوولیت بود.