سرپرست مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید رشید میر فلاح به عنوان سرپرست مدیریت درمان دانشگاه منصوب شد. دکتر میر فلاح ریاست بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار، ریاست بیمارستان و مدیریت شبکه بهداشت درمان شهرستان رضوانشهر، ریاست بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان و مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه […]

طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید رشید میر فلاح به عنوان سرپرست مدیریت درمان دانشگاه منصوب شد.

دکتر میر فلاح ریاست بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار، ریاست بیمارستان و مدیریت شبکه بهداشت درمان شهرستان رضوانشهر، ریاست بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان و مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان را در کارنامه کاری خود،دارد.

لازم به ذکر است؛ پیش از این دکتر فرهاد روشنفکر این مسئولت را بر عهده داشت.