سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)، طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،، دکتر سیدعلی حزنی به‌عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب ش

دکتر سیدعلی حزنی،  رییس اداره آموزش معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این، فیروز نصیرزاده ، عهده دار این مسوولیت بود.